Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

44.989

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.782

Hình sự

19.837

Dân sự

19.041

Hôn nhân và gia đình

262

Kinh doanh thương mại

200

Hành chính

63

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

1.802

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính