Skip to main content

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm năm 2018 (08/01/2019)

Ngày 05/01/2019, TAND Tỉnh Đồng Tháp Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn Hội thẩm Tỉnh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tin hoạt động tỉnh

Lễ kết nạp đảng đồng chí Huỳnh Thị Thanh Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp (18/03/2019)

Ngày 15/3/2019 Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ kết nạp đảng đồng chí Huỳnh Thị Thanh Thúy là Thư ký.

cdscv