Skip to main content

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

TAND tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ (04/08/2020)

Trong hai ngày 30 - 31/7, TAND Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án hai cấp.

Tin hoạt động tỉnh

Lễ kết nạp đảng đồng chí Huỳnh Thị Thanh Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp (18/03/2019)

Ngày 15/3/2019 Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ kết nạp đảng đồng chí Huỳnh Thị Thanh Thúy là Thư ký.

cdscv