Skip to main content

Tin hoạt động tỉnh

Lễ kết nạp đảng đồng chí Huỳnh Thị Thanh Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp (18/03/2019)

Ngày 15/3/2019 Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ kết nạp đảng đồng chí Huỳnh Thị Thanh Thúy là Thư ký.

cdscv