Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1274 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Trần Văn Tấn:: Đánh bạc TAND Tỉnh Đồng Tháp 18/09/2020 08:07
2 Nguyễn Hoài Dương: LDCĐTS,TTNGHQNT TAND Tỉnh Đồng Tháp 16/09/2020 08:04
3 Dương Văn Dương:Đánh bạc TAND Tỉnh Đồng Tháp 13/08/2020 08:00
4 Phạm Thị Hồng:Đánh bạc TAND Tỉnh Đồng Tháp 13/08/2020 08:00
5 Nguyễn Văn Tùng:HDND16 tuổi TAND Tỉnh Đồng Tháp 12/08/2020 08:00
6 Lê Văn Tân:Giết người TAND Tỉnh Đồng Tháp 11/08/2020 08:41
7 Lê Thị Thanh Tuấn:Tổ chức đánh bạc TAND Tỉnh Đồng Tháp 11/08/2020 08:40
cdscv