Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN TỈNH

(Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)

Thứ/Ngày

Chánh án

Phạm Trung Tuấn

P. Chánh án

Nguyễn Văn Mỹ

P. Chánh án

Nguyễn Thị Thanh

P. Chánh án

Trần Trung Thành

Thứ hai

10/5

S

Họp Lãnh đạo Văn phòng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

15h:Họp Chi bộ Văn phòng

Họp Chi bộ Tòa Dân sự

Thứ ba

11/5

S

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Khám SKĐK + Làm việc tại cơ quan

Khám SKĐK + Làm việc tại cơ quan

C

Kết luận công tác kiểm tra nghiệp vụ tại TA huyện Lai Vung

Làm việc tại cơ quan

Trao đổi án với TP Trinh (02 vụ DS), TP Hằng (01 vụ DS)

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

12/5

S

8h: Họp với Ban tổ chức Tỉnh ủy

Làm việc với đương sự

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 01 vụ HSST

C

Làm việc với Ban quản lý dự án

Họp Chi bộ Tòa HC-KT

Kết luận công tác kiểm tra nghiệp vụ tại TA huyện Cao Lãnh

Họp chi bộ Tòa HS-GĐ&NCTN

Thứ năm

13/5

S

Họp UBTP với TA huyện Tân Hồng (01 vụ HS), TA TP Cao Lãnh (02 vụ DS), TP Thịnh (02 vụ HS), TP Bùi Phương (02 vụ DS), TP Tặng (01 vụ DS).

Họp UBTP với TA huyện Tân Hồng (01 vụ HS), TA TP Cao Lãnh (02 vụ DS), TP Thịnh (02 vụ HS), TP Bùi Phương (02 vụ DS), TP Tặng (01 vụ DS).

Xét xử 01 vụ DSPT

Họp UBTP với TA huyện Tân Hồng (01 vụ HS), TA TP Cao Lãnh (02 vụ DS), TP Thịnh (02 vụ HS), TP Bùi Phương (02 vụ DS), TP Tặng (01 vụ DS).

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

14/5

S

Họp Ban cán sự-Lãnh đạo cơ quan

Họp Ban cán sự-Lãnh đạo cơ quan

Họp Ban cán sự-Lãnh đạo cơ quan

Họp Ban cán sự-Lãnh đạo cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 01 vụ HSST

Lịch làm việc có thể thay đổi theo yêu cầu của Chánh án


cdscv