Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN TỈNH

(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020)

Thứ/Ngày

Chánh án

Phạm Trung Tuấn

P. Chánh án

Nguyễn Văn Mỹ

P. Chánh án

Nguyễn Thị Thanh

P. Chánh án

Trần Trung Thành

Thứ hai

30/11

S

Dự Hội nghị Cán bộ Chủ chốt Tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

01/12

S

Làm việc với Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc với Phòng tổ chức

Trao đổi án với TA huyện Lai Vung (04 vụ)

Thứ tư

02/12

S

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 01 vụ DS-PT

Làm việc tại cơ quan

C

Xét xử 01 vụ DS-PT

Thứ năm

03/12

S

Họp UBTP với TA TP Cao Lãnh (01 vụ DS), TP Bùi Phương (02 vụ DS), TP Thịnh (01 vụ HS), TP Thông (01 vụ DS)

Họp UBTP với TA TP Cao Lãnh (01 vụ DS), TP Bùi Phương (02 vụ DS), TP Thịnh (01 vụ HS), TP Thông (01 vụ DS)

Họp UBTP với TA TP Cao Lãnh (01 vụ DS), TP Bùi Phương (02 vụ DS), TP Thịnh (01 vụ HS), TP Thông (01 vụ DS)

Họp UBTP với TA TP Cao Lãnh (01 vụ DS), TP Bùi Phương (02 vụ DS), TP Thịnh (01 vụ HS), TP Thông (01 vụ DS)

C

Họp Ban cán sự, Lãnh đạo cơ quan

Họp Ban cán sự, Lãnh đạo cơ quan

Họp Ban cán sự, Lãnh đạo cơ quan

Họp Ban cán sự, Lãnh đạo cơ quan

Thứ sáu

04/12

S

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI lần thứ 2

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

Lịch làm việc có thể thay đổi theo yêu cầu của Chánh án


cdscv