Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN TỈNH

(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020)

Thứ/Ngày

Chánh án

Phạm Trung Tuấn

P. Chánh án

Nguyễn Văn Mỹ

P. Chánh án

Nguyễn Thị Thanh

P. Chánh án

Trần Trung Thành

Thứ hai

01/6

S

7h30: Chào cờ

Làm việc tại cơ quan

7h30: Chào cờ

Làm việc tại cơ quan

7h30: Chào cờ

Làm việc tại cơ quan

7h30: Chào cờ

Làm việc tại cơ quan

C

Trao đổi án với TP Tôn (02 vụ DS)

Làm việc tại cơ quan

Trao đổi án với TP Tôn (02 vụ DS)

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

02/6

S

Làm việc với Sở xây dựng

Đối thoại

Làm việc với Sở xây dựng

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 02 vụ HSPT

C

Làm việc với Ban nội chính Tỉnh ủy

Làm việc với Ban nội chính Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

03/6

S

Trao đổi án với TA TP Cao Lãnh (01 vụ KDTM), TP Liên Hiệp (02 vụ DS)

Trao đổi án với TA TP Cao Lãnh (01 vụ KDTM)

Trao đổi án với TA TP Cao Lãnh (01 vụ KDTM), TP Liên Hiệp (02 vụ DS)

Xét xử 01 vụ HSPT

C

Dự đại hội Đảng bộ TAND cấp cao tại TP HCM

Trao đổi án với TA TX Hồng Ngự (01 vụ HC)

Trao đổi án với TA TX Hồng Ngự (02 vụ DS)

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

04/6

S

Làm việc tại cơ quan

Trao đổi án với TA huyện Châu Thành (03 vụ DS)

Làm việc tại cơ quan

C

Đi An Giang học tập kinh nghiệm xây dựng quy chế và cải cách Hành chính tư pháp

Đi An Giang học tập kinh nghiệm xây dựng quy chế và cải cách Hành chính tư pháp

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

05/6

S

Họp lãnh đạo cơ quan

Họp lãnh đạo cơ quan

-Xét xử 02 vụ DSPT

-Họp lãnh đạo cơ quan

Họp lãnh đạo cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Lịch làm việc có thể thay đổi theo yêu cầu của Chánh án


cdscv