Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án

Image
Đinh Văn Phong
Năm sinh: 1974
Quê quán: Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam ĐịnhPhó Chánh án

Image
Nguyễn Thị Thời
Năm sinh: 1966
Quê quán: TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng ThápChánh án

Image
Trần Hiến Cương
Năm sinh: 1979
Quê quán: P3, TX.Cao Lãnh Đồng ThápChánh án

Image
Nguyễn Xuân Trà
Năm sinh: 1975
Quê quán: Xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, Tiền GiangChánh án

Image
Huỳnh Thị Mộng Thúy
Năm sinh: 1976
Quê quán: An Hiệp, Châu Thành, ĐTChánh án

Image
Trần Văn Kiến
Năm sinh: 1977
Quê quán: Long Hậu, Lai Vung- Đồng ThápChánh án

Image
Hứa Quang Thông
Năm sinh: 1972
Quê quán: Long Hưng B, Lấp Vò, ĐTChánh án

Image
Nguyễn Văn Út
Năm sinh: 1979
Quê quán: Long Hưng B Lấp Vò, Đồng ThápChánh án

Image
Nguyễn Duy Thành
Năm sinh: 1962
Quê quán: Xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, Đồng ThápChánh án

Image
Nguyễn Lê Thanh Mai
Năm sinh: 1977
Quê quán: "Long Hậu, Lai Vung- Đồng Tháp"Chánh án

Image
Đặng Quốc Tiến
Năm sinh: 1960
Quê quán: Long Khánh, Hồng Ngự, Đồng ThápChánh án

Image
Nguyễn Thanh Ngọc
Năm sinh: 1964
Quê quán: TThanh Bình,Thanh Bình ĐTChánh án

Image
Nguyễn Tuấn Anh
Năm sinh: 1977
Quê quán: Hoà an, TX. CL Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Nguyễn Minh Thống
Năm sinh: 1972
Quê quán: Thông Bình, Tân Hồng, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Nguyễn Thị Kim Trinh
Năm sinh: 1974
Quê quán: Tân Quới, Thanh Bình, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Châu Văn Sang
Năm sinh: 1976
Quê quán: Mỹ Thọ, Cao Lãnh Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Phan Trí Viễn
Năm sinh: 1976
Quê quán: TT Hồng Ngự Hồng Ngự, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Lâm Quốc Sách
Năm sinh: 1968
Quê quán: Xã Tân Thành, Tân Hồng Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Nguyễn Bé Mười
Năm sinh: 1972
Quê quán: "Tân Phú Đông, Tx. Sa Đéc, ĐT"Phó Chánh án

Image
Phạm Văn Tựu
Năm sinh: 1968
Quê quán: TT Hồng Ngự Hồng Ngự, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Lê Thị Thiêm
Năm sinh: 1971
Quê quán: An Nhơn, Châu Thành, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Trương Thị Bích Thủy
Năm sinh: 1972
Quê quán: Tân Hoà, Lai Vung Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Ngô Thị Cẩm Hồng
Năm sinh: 1979
Quê quán: Long Hậu, Lai Vung, ĐTPhó Chánh án

Image
Nguyễn Thị Cẩm Trinh
Năm sinh: 1976
Quê quán: Phương Thịnh, Cao Lãnh, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Phạm Thành Triều
Năm sinh: 1973
Quê quán: Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Đỗ Thị Thùy Dung
Năm sinh: 1976
Quê quán: TT Sa Rày, Tân Hồng Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Nguyễn Văn Dũng
Năm sinh: 1970
Quê quán: Thanh Mỹ, Tháp Mười, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Trần Hữu Phước
Năm sinh: 1981
Quê quán: Mỹ Đông, Tháp Mười Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Nguyễn Thanh Hoàng
Năm sinh: 1970
Quê quán: Tân Bình, Châu Thành, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Đinh Tấn Hiếu
Năm sinh: 1973
Quê quán: Nhị Mỹ, Cao Lãnh Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Trần Văn Đô
Năm sinh: 1984
Quê quán: Bình Hàng Trung Cao Lãnh, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Huỳnh Thanh Tâm
Năm sinh: 1978
Quê quán: Thường Phước1, Hồng Ngự, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Kiều Kim Xuân
Năm sinh: 1979
Quê quán: Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng ThápPhó Chánh án

Image
Nguyễn Nông Phú
Năm sinh: 1978
Quê quán: Thường Lạc, Hồng Ngự, Đồng Thápcdscv