Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

7.733

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.290

Hình sự

2.818

Dân sự

2.370

Hôn nhân và gia đình

63

Kinh doanh thương mại

64

Hành chính

13

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.114

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv