Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

7.855

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.323

Hình sự

2.857

Dân sự

2.390

Hôn nhân và gia đình

63

Kinh doanh thương mại

64

Hành chính

14

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.143

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv